Tomasz Pauszek presents his project Les Chants Virtuels.

The project brings together several Polish electronic music musicians and is carried out during this year’s pandemic isolation period, 2020. The title track Les Chants Virtuels has inspired by the title of Jean Michel Jarre’s album, „Magnetic Fields„. The story of this

Les Chants Virtuelles – un proiect al lui Tomasz Pauszek

Tomasz Pauszek  ne prezintă proiectul său numit Les Chants Virtuelles. Proiectul reunește pe câțiva muzicieni polonezi de muzică electronică și este realizat în perioada de izolare pandemică de anul acesta, 2020. Piesa „de emblemă” Les chants Virtuelles are un titlu inspirat din

Sequentia Legenda – B.S.M. – a vector of Hope and Love

  The artist named Sequentia Legenda (Laurent Schieber) is a French musician/synthesist from Berlin School Music (B.S.M.). He lives in France, near Switzerland and Germany. The musician released his debut album, entitled „BLUE DREAM” in December 2014. Other albums have been nominated

Sequentia Legenda – B.S.M. – un vector de speranță și iubire

  Artistul numit Sequentia Legenda (Laurent Schieber) este un muzician / sintetist francez format în  Școala Berlineză de Muzică (B.S.M.). Locuiește în Franța, în apropierea graniței cu  Elveția și Germania. Muzicianul și-a lansat albumul de debut, intitulat „BLUE DREAM” în decembrie 2014.